Kontakt

Korešpondenčná adresa kancelárie

Slovenská komora psychológov
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava – Staré Mesto

*Vchod do budovy z ulice Májkova 3

Úradné hodiny

Kancelária od 01.03.2024 nemá zamestnancov a je z prevádzkových dôvodov uzatvorená pre osobný kontakt. Pre vybavenie požiadaviek kontaktujte kanceláriu komory výhradne e-mailom alebo poštou. 

 

Kontaktné údaje

E-mail: kancelaria@komorapsychologov.sk

V prípade, že nás kontaktujete e-mailom a ste psychológ vedený v registri komory, z dôvodu duplicity mien v registri uvádzajte i svoje registračné číslo v komore v tvare 4D….

V prípade žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám komora informácie poskytuje iba ak je zo žiadosti o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zrejmé meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.

Fakturačné údaje

Slovenská komora psychológov
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava

IČO: 42 131 740
DIČ: 2022 588 304

IBAN: SK16 0200 0000 0011 1747 2057

Komora nie je platca DPH.

Upozorňujeme psychológov, že všetky platby voči komore je potrebné realizovať iba na základe vystavenej faktúry bezhotovostným prevodom.