Tlačivá

Na linku nájdete aktuálne tlačivá a dokumenty:

 •    VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  (Informácia ku zruš. výmenného lístka ku klin. psychológovi, letáky porovnávajúce pomáhajúce profesie a špeclalizácie)
 •    REGISTRÁCIA A ZMENY ÚDAJOV V REGISTRI
 •    PRE ORGANIZÁTOROV VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT
 •    POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI CUDZINCOM
 •    POMOC UKRAJINE
 •    ODBORNÉ SEKCIE
 •    LINKY POMOCI
 •    LICENCIE
 •    LEKÁRSKY POSUDOK
 •    LEGISLATÍVA SKP
 •    KATALÓG OPAKOVANÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT
 •    INTERNÝ SYSTÉM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI PACIENTA   
 •    GDPR
 •    E – ZDRAVIE
 •    ČLENSTVO
 •    COVID – 19
 •    CENNÍK