Aktuality

Filter podľa kategórie

Všetky

Oznam

Inzercia

Legislatíva

Pracovná ponuka

Odborný materiál

Odborná pomoc

Tlačová správa

Informácia ku vzdelávaniu

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,  v poslednom období  evidujeme zvýšenú ponuku vzdelávacích aktivít realizovaných rôznymi organizáciami a vzdelávacími subjektami, ktoré ponúkajú vzdelávanie v diagnostických nástrojoch,...

Prečítajte si viac

Oznámenie o výsledku volieb

Snem Slovenskej komory psychológov na svojom zasadnutí dňa 10.02.2024 zvolil za prezidenta Slovenskej komory psychológov PhDr. Jána Grossmanna. Členom Rady Slovenskej komory psychológov sa stal Mgr. Andrej Zemandl.

Prečítajte si viac

Informácia o sneme

Rada Slovenskej komory psychológov oznamuje členom komory konanie Snemu Slovenskej komory psychológov  08. decembra 2023 od 13:00 hod. (piatok)  Miesto konania: Zasadacia miestnosť vedeckej rady G239, Gondova ulica 2,...

Prečítajte si viac