Ako sa zapísať do odbornej sekcie

Ak psychológ alebo psychoterapeut má záujem aktívne sa podieľať na činnosti odbornej sekcie pri rešpektovaní pravidiel odborných sekcií, zašle Kancelárii komory žiadosť o zápis do odbornej sekcie.

Kancelária komory zapíše psychológa do zoznamu odbornej sekcie, pokiaľ spĺňa požiadavku odbornosti alebo prípravy na odbornosť. Kancelária sprístupňuje zoznam psychológov a psychoterapeutov zapísaných v sekcii predsedovi sekcie alebo jeho zástupcovi.

Ak psychológ alebo psychoterapeut chce ukončiť svoje pôsobenie v odbornej sekcii, zašle Kancelárii komory mailom žiadosť o výmaz z odbornej sekcie. Kancelária bezodkladne realizuje výmaz.

Žiadosť o zápis psychológa do odbornej sekcie.pdf