Naša komunita

Kolegovia aktívne prispievajúci dobrovoľnou aktivitou pre komoru a rozvoj psychologickej komunity mimo činnosti v orgánoch komory.  V mene komunity vám ďakujeme.

Anyalaiová Mária, PhD. – klinická psychologička a psychoterapeutka

Brandoburová Petra, Mgr., PhD.  – klinická psychologička a psychoterapeutka, katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Bednárová Dominika, Mgr.– klinická a poradenská psychologička, psychoterapeutka

Bottová Martina, Mgr. – klinická psychologička a psychoterapeutka

Balacenková Vanda, Mgr. – psychologička, ZVJS

Bruncková Miroslava, PhDr., PhD. – klinická a dopravná psychologička

Celušáková Hana, Mgr., PhD. – klinická psychologička a psychoterapeutka, katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Gajdošová Eva, prof., PhD. – školská psychologička

Gajdošíková Zeleiová Jaroslava, doc. Mgr. art., PhD. – klinická psychológia, Trnavská Univerzita v Trnave

Gallik Jozef, Mgr. – klinický a dopravný psychológ

Galliková Stela, JUDr. Mgr.  – pssychologička

Gonda David, Mgr. – klinický psychológ

Gondec Monika, Mgr. – klinická psychologička a psychoterapeutka

Grossmann  Ján, PhDr. – klinický psychológ a psychoterapeut

Hapčová Margaréta, Mgr., PhD. – klinická psychologička, katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Hajdúk Michal, doc. PhDr., PhD. – psychológ, vedúci katedry psychológie Filozofickej fakulty  Univerzity Komenského v Bratislave

Heretik Anton ml., prof. Mgr., PhD. – klinický psychológ, katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Halama Peter, prof. Mgr., PhD. – psychológ, Trnavská univerzita v Trnave

Haferníková Lenka, Mgr. MBA – klinický psychológ

Hrustič Gabriel, Mgr. – klinický psychológ a psychoterapeut

Jánošková Jaromíra, PhDr. – klinická psychologička a psychoterapeutka

Kardoš Pavol, Mgr. – klinický psychológ

Klimová Eva, Mgr. – pracovná, poradenská a dopravná psychologička

Klastová Pappová Petra, PhDr.,  PhD. – klinická psychologička a psychoterapeutka

Krivosudská Eva, Mgr., PhD. – pracovná, poradenská a dopravná psychologička

Kuceková Lujza, Mgr. – klinická, pracovná  a dopravná psychologička

Letková Nina, Mgr. – pracovná a dopravná psychologička

Málišová Eva, Mgr.,  PhD. – psychologička

Malík Barbora, Mgr.  – psychologička

Mrlák Radovan, Mgr. – pracovný a dopravný psychológ

Michlerová Zita, PhDr. – klinická a dopravná psychologička a psychoterapeutka

Mišaničová Etela, PhDr. – klinická a dopravná psychologička a psychoterapeutka

Nociar František, Mgr.– klinický psychológ, dopravný psychológ, psychoterapeut

Palenčárová Zuzana, Mgr. – klinická psychologička a psychoterapeutka

Plavčanová Zuzana, Mgr., PhD. – klinická psychologička

Szásová Nela, Mgr. – psychologička a psychoterapeutka

Ševčíková Hana, Mgr. – klinická psychologička a psychoterapeutka

Ščibranyová Hana, PhDr.  – klinická psychologička a psychoterapeutka

Šefarová Iveta,PhDr., PhD. – klinická psychologička, dopravná psychologička a psychoterapeutka

Šabíková Ľubica, PhDr., PhD. – klinická, pracovná a dopravná psychologička

Vidová Katarína, Mgr., PhD. – klinická, pracovná  a dopravná psychologička

Zahradníková Myra, Mgr. – pracovná a dopravná psychologička

 

Za aktivitu pre komoru a našu komunitu ďakujeme i psychológom, lekárom, liečebným pedagógom a iným odborníkom mimo zdravotníctva:

Svetský Viktor, Mgr.  PhD. – psychológ, Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Koštálová Lucia, PaedDr. – školská psychologička, Asociácia školských psychológov

Paľová Mária, Mgr. PhD. – školská psychologička, Asociácia školských psychológov

Pilková Janka  Mgr. PhD. – školská psychologička, Asociácia školských psychológov

Valihorová Marta, doc. PhDr. PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Asociácia školských psychológov

Ferkodič Daniel, PhDr. – Vedúci oddelenia poradensko-psychologických služieb UPSVAR, psychológ

Križo Viktor, PaedDr. Mgr. et Mgr.,  Ph.D. – špeciálny pedagóg, psychológ, Slovenská komora učiteľov

Kucek Peter, PhDr. – Novidea

Kotrbová Kvetoslava, PhDr. PhD., MPH – liečebný pedagóg

Kaščáková Natália, MUDr. – detská psychiatrička

Kundrát Igor, MUDr. – psychiater a psychoterapeut

Rosenbergerová Terézia, MUDr. – detská psychiatrička

Kružliaková Eva, MUDr. PhD. – detská psychiatrička

Kališ Mojmír, PhDr. PhD. – pracovný psychológ

Vrábel Tomáš, plk. PhDr., MBA – odbor dopravnej polície PZ SR

 

Máte záujem sa zapojiť? Radi Vás privítame v našom dobrovoľníckom tíme pre rozvoj komunity.

Kontaktujte nás na: skp.poradca@gmail.com

 

1% PRÁCE PRE SPOLOČNÉ CIELE  KOMUNITY  KAŽDÉHO Z NÁS DOKÁŽE VÝRAZNE  POMÔCŤ….