eZdravie

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov – ePZP je zdravotníkova elektronická pečiatka. 

Povinnosť mať vydaný ePZP sa týka všetkých zdravotníckych pracovníkov v povolaní psychológ. 

viac informácií nájdete na:

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) – Zdravotnícky pracovník: Úvod – ezdravie (ezdravotnictvo.sk) 

Národné centrum zdravotníckych informácií

Zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov