Výhody členstva

Hlavnou výhodou člena komory je, že sa môže priamo podieľať na samospráve povolania psychológ a to zvolením do orgánov Slovenskej komory psychológov.

Prečítajte si viac o orgánoch a odborných sekciách komory.

 

Benefity členstva

 • zvýhodnená ponuka služieb VÚB
 • ďalšie benefity pripravujeme

Členský poplatok zahŕňa*

 • členský poplatok a poplatok za vedenie registra za príslušný rok
 • zmeny údajov v registri realizované komorou na základe požiadavky člena
 • vydanie duplikátov potvrdení o registrácii, licencii
 • zmeny údajov v licencii
 • pozastavenie licencie alebo jej zrušenie
 • poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania
 • reklama pre členov: zverejnenie kontaktov člena na web stránke komory
 • zľava na vzdelávacie aktivity organizované komorou
 • personálna inzercia
 • prednostné vybavenie žiadostí

* pre registrovaných psychológov v komore – nečlenov sú všetky  úkony spoplatnené podľa aktuálneho cenníka