Zoznam odborných sekcií

Sekcia klinickej psychológie

Kontaktná osoba: PhDr. Etela Mišaničová
e-mail: misanicova@centrum.sk

Sekcia detskej klinickej psychológie

Kontaktná osoba: Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.
e-mail: margareta.hapcova@uniba.sk

Sekcia poradenskej psychológie

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Klimová
e-mail: klimova.eva@icloud.com

Sekcia pracovnej a organizačnej psychológie

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Klimová
e-mail: klimova.eva@icloud.com

Sekcia dopravnej psychológie

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Klimová
e-mail: klimova.eva@icloud.com

Sekcia psychoterapie

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Gondec
e-mail: monika@gondec.sk

Sekcie liečby závislostí

Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Rohaľová
e-mail: silviarohalova252@gmail.com

Sekcia kríza a trauma

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.
e-mail: maria.anyalaiova@yahoo.com

Sekcia neuropsychológie

 Predseda: PhDr. Ján Grossmann
e-mail: jan.grossmann@gmail.com

Sekcia psychologickej sexuológie

Kontaktná osoba:
e-mail: kancelaria.skp@gmail.com

Sekcia ozbrojených zložiek a záchranných systémov

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Klimová
e-mail: klimova.eva@icloud.com

Sekcia športovej psychológie

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Klimová
e-mail: klimova.eva@icloud.com

Sekcia supervízie

Kontaktná osoba: Mgr. Petra Paneková
e-mail: skp.panekova@gmail.com

Sekcia súdno-znaleckej činnosti

Kontaktná osoba: doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.
e-mail: klinicka.psychologia@gmail.com

Sekcia onkopsychológie

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Farkašová
e-mail: skp.farkasova@gmail.com

Sekcia školskej psychológie

Kontaktná osoba: 
e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

Sekcia psychosomatiky

Kontaktná osoba: PhDr. Eva Slovenská
e-mail: evaslovenska@yahoo.com

Sekcia psychológie zdravia

Kontaktná osoba: Mgr. Dávid Gonda
e-mail: skp.gonda@gmail.com