lnformácia o novom koncepte pre Modul erecept v NCZI systéme (ezdravie)

Služba eRecept je dostupná pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a v časovom predstihu im prináša reálny benefit elektronizácie zdravotníctva. Pre ambulantných lekárov, nemocnice aj lekárne ide o revolučný posun smerom k využívaniu nástrojov informačnej doby. V rámci eRecept-u získa PZS informáciu, či je pacient poistený, a či má nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré eRecept prináša, umožnia aktívne zapojiť pacienta do procesu liečby a kontroly používania liekov. Služba eRecept teda poskytuje možnosť okamžitej výmeny informácií medzi zdravotnou poisťovňou, lekárom, lekárnikom a pacientom. Pokrýva kompletný životný cyklus receptu od jeho predpísania, až po výdaj lieku alebo vystavenia výpisu z lekárskeho predpisu v lekárni.“ Z uvedeného vyplýva že do tohto procesu sa psychológovia nezapájajú.
Návrat hore