Informácia ku platbám za členské a vedenie v registri 2016 - 2017

Vážené kolegyne a kolegovia, nakoľko sme pri koncoročnej kontrole zistili, že 1/4 kolegov pravdepodobne z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti alebo technických problémov neuhradila niektorý zo svojich záväzkov voči Slovenskej komore psychológov, Prezídium rozhodlo o zaslaní upomienok opakovane za rok 2016 a za rok 2017, v tomto prípade ešte nespoplatnených. Pripomenutie platby spolu s priloženou faktúrou zašle externý ekonóm komory - firma DOZEN mailom z mail. adresy michaela.andrisinova@dozen.sk

V prípade, že sa vás táto situácia dotýka, dovoľujeme si požiadať o úhradu vašich záväzkov voči komore za roky 2016 a 2017 v termíne do 14.2.2018. V prípade otázok nás kontaktujte na mail: kancelaria@komorapsychologov.sk

Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP

Návrat hore