Aktuálny zoznam schvál. vzdelávacích aktivít s pridelenými kreditmi v rámci sústavného vzdelávania

05-06.10.2018 KOMOROVÉ DNI 2018 "Slovenská psychológia v súčasnosti, možnosti a výzvy v psychologickej praxi"

PIEŠŤANY - registrácia možná i v deň podujatia

Počet kreditov: 12

Viac informácií: https://komorovedni.berlina.sk

16.-17.11.2018, 07.-08.12.2018

Bratislava

ZÁKLADNÝ KURZ V RORSCHACHOVEJ METÓDE

Počet kreditov: 15

Organizátor: Psycho Diatera, s.r.o

Kontakt: PhDr. Igor Obuch

e-mail: igor.obuch@gmail.com

29.09.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

Počet kreditov: 7

Organizátor: Humanitas, s.r.o.

Kontakt: PhDr. Katarína Petrová

Tel.: + 421 903 507 958

e-mail: phdr.petrovak@gmail.com


04.-05.10.2018

Bratislava

PRÁCA S EMÓCIAMI V PORADENSKOM PROCESE

Počet kreditov: 13

Organizátor: Coachingplus Coachingplus, o.z.

Kontakt: PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

11.-12.10.2018

Bratislava

APLIKOVANIE „MOTIVAČNÝCH ROZHOVOROV“ V PRAXI ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI S JEDNOTLIVCOM A SKUPINOU

Počet kreditov: 13

Organizátor: Coachingplus Coachingplus, o.z.

Kontakt: PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

12.10.2018, 16.11.2018

Bratislava

ROR – MÉREIHO PRÍSTUP PRE ZAČIATOČNÍKOV

Počet kreditov: 6

Organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

Kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

Tel.: + 421 918 875 961

e-mail: misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/

12.-13.10.2018

Pezinok

KURZ ROR I. – VYZÝVACIE CHARAKTERISTIKY TYP APERCEPCIE

Počet kreditov: 14

Organizátor: TEMPRE ANIMA s.r.o.

Kontakt: Mgr. Zuzana Horňáková

Tel.: + 421 918 455 775

e-mail: tempreanima@gmail.com

www.tempreanima.sk

18.-19.10.2018

Bratislava

INTEGRATÍVNA PRÁCA S MOTIVÁCIOU A ZMENOU V KOMPLEXNÝCH SYSTÉMOCH X

Počet kreditov: 16

Organizátor: Coachingplus, o.z.

Kontakt: PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

18.-19.10.2018

Bratislava

AKO SA FORMUJE OSOBNOSŤ ČLOVEKA A ČO VŠETKO BY SME MALI O TOM VEDIEŤ.

Počet kreditov: 14

Organizátor: Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

Kontakt: Mgr. Mária Kopčíková

Tel.: + 421 903 769 708

e- mail: mariakop@gmail.com

http://dietaaja.sk/familienbrett-rodinna-doska-workshop/

19.10.-20.10.2018

Bratislava

VÝVOJOVÉ ASPEKTY ROR METÓDY A ICH POUŽITIE U DETÍ

Počet kreditov: 10

Organizátor: Psyche Educa s.r.o.

Kontakt: Mgr. Štefan Vanko, PhD.

Tel.: + 421 907 711 543

e-mail: stefanvanko@gmail.com

20.10.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

Počet kreditov: 7

Organizátor: Humanitas, s.r.o.

Kontakt :Katarína Petrová, PhDr.

Tel.: + 421 903 507 958

e-mail: phdr.petrovak@gmail.com

25.-26.10.2018

Košice

PRÁCA S EMÓCIAMI V PORADENSKOM PROCESE

Počet kreditov: 13

Organizátor: Coachingplus, o.z.

Kontakt : PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org


26.10.2018, 30.11.2018

Bratislava

PSYCHODIAGNOSTICKÁ KAZUISTIKA

Počet kreditov: 6

Organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

Kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

Tel.: + 421 918 875 961

e-mail: misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/

26.-27.10.2018

Košice

ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2018

Počet kreditov: 10

Organizátor: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o.

Kontakt: PhDr. Monika Piliarová

Tel: + 421 907 933 214

e- mail: permansio@gmail.com

www.facilitas.sk

26.-27.10.2018

Košice

INDIVIDUÁLNA TERAPIA HROU A PSYCHOANALYTICKÉ POROZUMENIE HROVÉHO SPRÁVANIA DIEŤAŤA II.

Počet kreditov: 12

Organizátor: Self Creation, s.r.o.

Kontakt: PhDr. Eva Reichelová

Tel.: + 421 905 834 795

e-mail: reichelova@reichelova.sk

www.reichelova.sk


02.-04.11.2018

Bratislava

INÉ PERSPEKTÍVY – SUPERVÍZNY SEMINÁR

Počet kreditov: 22

Organizátor: POPI Slovensko

Kontakt: Mgr. Dagmara Jurikovičová
Tel.: +421 903 449 934
e-mail: dagmaravo@gmail.com
www.processwork.sk

08.-09.11.2018

Bratislava

PRÁCA S NEDOBROVOĽNÝM KLIENTOM A KLIENTOM V ODPORE

Počet kreditov: 13

Organizátor: Coachingplus, o.z.

Kontakt : PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

09.-10.11.2018

Pezinok

KURZ ROR I. – DETERMINANTY A NÁCVIK SIGNOVANIA

Počet kreditov: 14

Organizátor: TEMPRE ANIMA s.r.o.

Kontakt : Mgr. Zuzana Horňáková

Tel.: + 421 918 455 775

e-mail: tempreanima@gmail.com

www.tempreanima.sk

14.-16.11.2018

Martin

DIEŤA A RODINA V ROZVODE

Počet kreditov: 22

Organizátor: Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, o.z.

Kontakt : Tel.: + 421 907 978 368

e-mail: rodinnaterapia@gmail.com

www.rodinnaterapia.sk

17.11.2018
Žilina
RODINNÁ DOSKA – WORKSHOP
Počet kreditov: 8
Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.
Kontakt: Mgr. Jana Dejová Hánová
Tel.: +421 915 103 394
e-mail: jdejova@terrainweb.sk
www.terrainweb.sk

22.-23.11.2018, 13.-14-12.2018

Martin

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VÄZBY

Počet kreditov: 28

Organizátor: Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, o.z.

Kontakt : Tel.: + 421 907 978 368

e-mail: rodinnaterapia@gmail.com

www.rodinnaterapia.sk

22.-23.11.2018

Košice

PRÁCA S NEDOBROVOĽNÝM KLIENTOM A KLIENTOM V ODPORE

Počet kreditov: 13

Organizátor: Coachingplus, o.z.

Kontakt : PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

23.-24.11.2018

Svätý Jur

PORUCHY PRÍJMU POTRAVY (PPP)

Počet kreditov: 9

Organizátor: SLEA Slovensko, o.z.

Kontakt : MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

e-mail: prihlaska@slea.sk

www.slea.sk

24.11.2018

Prešov

SUPERVÍZNY PSYCHODIAGNOSTICKÝ SEMINÁR SO ZAMERANÍM NA ROR

Počet kreditov: 7

Organizátor: Humanitas, s.r.o.

Kontakt: Katarína Petrová, PhDr.

Tel.: + 421 903 507 958

e-mail: phdr.petrovak@gmail.com

24.11.2018

Bratislava

PROCES ZMENY V PSYCHOTERAPII – POHĽAD GEŠTALT PSYCHOTERAPIE

Počet kreditov: 8

Organizátor: PhDr. Kristína Rybárová

Kontakt: PhDr. Kristína Rybárová
Tel.: +421 904 506 459
e-mail: kristy.rybarova@gmail.com

29.-30.11.2018

Bratislava

APLIKOVANIE „MOTIVAČNÝCH ROZHOVOROV“ V PRAXI PRI PRÁCI S ODPOROM A REČ ZMENY

Počet kreditov: 13

Organizátor: Coachingplus, o.z.

Kontakt : PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

07.-08.12.2018

Pezinok

KURZ ROR I. – OBSAHY A NÁCVIK SIGNOVANIA

Počet kreditov: 14

Organizátor: TEMPRE ANIMA s.r.o.

Kontakt : Mgr. Zuzana Horňáková

Tel.: + 421 918 455 775

e-mail: tempreanima@gmail.com

www.tempreanima.sk

10.01.2019

Martin

KRESBA DOM-STROM-OSOBA

Počet kreditov: 8

Organizátor: Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, o.z.

Kontakt : Tel.: + 421 907 978 368

e-mail: rodinnaterapia@gmail.com

www.rodinnaterapia.sk


15.-16.01.2019

Pezinok

KURZ ROR I. – ZVLÁŠTNE ZNAKY I. A NÁCVIK SIGNOVANIA

Počet kreditov: 14

Organizátor: TEMPRE ANIMA s.r.o.

Kontakt : Mgr. Zuzana Horňáková

Tel.: + 421 918 455 775

e-mail: tempreanima@gmail.com

www.tempreanima.sk

17.-18.01.2019

Bratislava

APLIKOVANIE „MOTIVAČNÝCH ROZHOVOROV“ V PRAXI ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV – NÁCVIK A SUPERVÍZIA

Počet kreditov: 13

Organizátor: Coachingplus, o.z.

Kontakt : PhDr. Ivan Valkovič

Tel.: + 421 903 722 874

e-mail: valkovic@coachingplus.org

www.coachingplus.org

15.-16.02.2019

Pezinok

KURZ ROR I. – ZVLÁŠTNE ZNAKY II. A NÁCVIK SIGNOVANIA

Počet kreditov: 14

Organizátor: TEMPRE ANIMA s.r.o.

Kontakt : Mgr. Zuzana Horňáková

Tel.: + 421 918 455 775

e-mail: tempreanima@gmail.com

www.tempreanima.sk

15.03.2019, 12.04.2019, 10.05.2019, 14.06.2019, 13.09.2019, 11.10.2019, 15.11.2019

Bratislava

ROR – MÉREIHO PRÍSTUP PRE POKROČILÝCH

Počet kreditov: 6 za každý termín

Organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

Kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

Tel.: + 421 918 875 961

e-mail: misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/


26.04.2019, 25.10.2019

Bratislava

PFT III V KLINICKEJ PRAXI – ROSENZWEIGOV OBRÁZKOVO-FRUSTRAČNÝ TEST

Počet kreditov: 6

Organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

Kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

Tel.: + 421 918 875 961

e-mail: misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/


28.-29.03.2019

Bratislava

PFT I A II SIGNOVANIE A INTERPRETÁCIA

Počet kreditov: 14

Organizátor: PhDr. Etela Mišaničová

Kontakt: PhDr. Etela Mišaničová

Tel.: + 421 918 875 961

e-mail: misanicova@centrum.sk

http://klinickapsychologia.sk/

Návrat hore