Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov komory pre obdobie 2019 - 2023

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si vám oznámiť výsledky volieb do orgánov Slovenskej komory psychológov pre volebné obdobie 2019 - 2023.

Snemom Slovenskej komory psychológov dňa 27.09.2019 boli zvolení:

Prezidentka SKP: Mgr. Eva Klimová

Viceprezidenti SKP: PhDr. Vlasta Kurucová, Mgr. Pavol Zámečník

Rada SKP: doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., PhDr. Jaromíra Jánošková, Mgr. Eva Klimová, PhDr. Vlasta Kurucová, Mgr. Zdenka Matúšková, PhDr. Peter Sabol, Mgr. Pavol Zámečník

Kontrolný výbor SKP: Mgr. František Nociar, PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., PhDr. Erika Tkáčová, Mgr. Norbert Uhnák, Ivica Uhríková, MSc.

Disciplinárna komisia SKP: PhDr. Mgr. Alena Heřmánková, PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Iveta Šefarová, PhD., Mgr. Lucia Števčeková Lapáková, Mgr. Petra Zemanová

Kolegom, ktorí vykonávali činnosť v orgánoch komory vo volebnom období 2015 - 2019 ďakujeme za spoluprácu, energiu a čas, ktorý venovali v prospech našej komunity a želáme im predovšetkým veľa úspechov v ďalšom pracovnom i osobnom živote.

Prezídium Slovenskej komory psychológov

Návrat hore