Informácia o sneme

Rada Slovenskej komory psychológov oznamuje členom komory konanie Snemu Slovenskej komory psychológov 

08. decembra 2023 od 13:00 hod. (piatok) 

Miesto konania: Zasadacia miestnosť vedeckej rady G239, Gondova ulica 2, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave