ROK 2015 - čo nás čaká, aktivity, úlohy a pozvanie stať sa členom SKP

martin_miler_smallPríhovor prezidenta SKP Mgr. Martina Milera

Milé kolegyne, milí kolegovia,

na úvod by som rád poprial všetko najlepšie do nového roku 2015, vám aj všetkým vašim blízkym.

Pre všetky orgány Slovenskej komory psychológov je to rok, kedy končí naše volebné obdobie a čakajú nás jednak voľby nových delegátov do Snemu SKP a tiež voľby prezidenta SKP, Rady SKP, Disciplinárnej komisie SKP a Kontrolného výboru SKP.

Chcem vám všetkým pripomenúť, že voliť a byť volený môže každý riadny člen SKP (ten, ktorý požiada o členstvo a zaplatí členský poplatok, nestačí byť len registrovaný). Teda ak vám záleží na tom aké bude budúce zloženie orgánov SKP (prezident, Snem, Rada, Kontrolný výbor, Disciplinárna komisia), ak sami uvažujete nad tým, že by ste chceli prispieť k tomu čo orgány robia alebo čo by podľa vás mali robiť a nerobia, potom je na to ten najvhodnejší čas. Navyše byť členom SKP neznamená len možnosť voliť a byť volený, ale sú s ním spojené aj ďalšie výhody, o ktorý sa môžete viac dozvedieť tuhttp://www.komorapsychologov.sk/skp/index.php?option=com_content&view=article&id=983:vyhody-clenstva&catid=89:vyhody-clenstva&Itemid=371

V tejto súvislosti by som chcel vyzdvihnúť najmä prácu Kontrolného výboru, ktorý za ostatné roky zvláda rastúci nápor sťažností. Je veľkou výhodou, že sťažnosti na našich členov môžeme riešiť na našej vlastnej pôde. Samozrejme, že sťažnosť je vždy veľkou nepríjemnosťou o to viac ak sa jedná o sťažnosť oprávnenú, ale stále je to podľa môjho názoru lepšie ako keď Kontrolný výbor musí sťažnosť postúpiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v prípade ak ide o psychológa, ktorý je v komore len registrovaný.

Členovia komory môžu tiež využívať diskusné fórum, na ktorom sme zverejnili aj informáciu o povinnostiach spojených s registračnými pokladňami tu

http://www.komorapsychologov.sk/skp/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=5&id=95&Itemid=328

Už v závere roku 2014 sme nadviazali spoluprácu s komorou pre medicínske právo MEDIUS http://www.medius.sk/. Prvým výsledkom spolupráce je právna analýza novely zákona č. 578/2004, ktorú si môžu členovia komory po prihlásení na stránku komory pozrieť tu http://www.komorapsychologov.sk/skp/index.php?option=com_content&view=article&id=1027:pravna-analyza-postavenia-poradenskych-a-organizacnopracovnych-psychologov-vo-svetle-zmien-zakona-c-5782004-z-z&catid=37:legislativa&Itemid=168

V roku 2015 budeme v tejto spolupráci pokračovať a prinášať členom bulletin o novinkách v legislatíve.

Predbežné termíny regionálnych volieb kandidátov Snemu sú pre Stredoslovenský kraj (Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický) 11. 5. 2015 a pre Západoslovenský kraj (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky) a Východoslovenský kraj (Košický, Prešovský) 15. 5. 2015. Týchto volieb sa môže zúčastniť každý člen SKP. Toto je príležitosť pre každého riadneho člena uplatniť svoje hlasovacie právo.

V tomto roku nás okrem volieb čakajú nasledujúce úlohy. Urobiť všetko pre to, aby ambulancie poradenskej a pracovno-organizačnej psychológie boli zaradené do prílohy č. 1a zákona č. 578/2004. Tiež „ošetrenie“ dopravnej psychológie v tomto kontexte. Čakajú nás teda najmä rokovania v parlamente. Ak tam neuspejeme, mali by sme sa obrátiť na prezidenta SR so žiadosťou, aby nepodpísal novely zdravotníckych zákonov. Ďalším „opravným“ prostriedkom by bol už len Ústavný súd.

Pripravili sme dotazník o používaní psychodiagnostiky a výzva na zjednotenie psychológov. O oboch týchto aktivitách vás budeme čoskoro informovať. Chceme, aby sa zbieranie dát pre obe aktivity dialo aj medzi psychológmi, ktorí v súčasnosti nie sú pod pôsobnosťou SKP, preto bude vhodné keď o nich budete informovať aj ostatných kolegov.

Spolu so Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov budeme pokračovať v spoločnej aktivite a opätovne sa pokúsime o predloženie takých legislatívnych úprav, ktoré by umožnili vzájomné uznávanie praxe a vzdelávania v rezortoch zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí.

Naďalej budeme pokračovať v rokovaniach o možnom pričlenení psychológov pracujúcich pod ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny pod Slovenskú komoru psychológov.

V závere by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na fungovaní orgánov SKP. V prvom rade sú to delegáti a delegátky Snemu SKP, ďalej členovia a členky Rady, Disciplinárnej komisie a Kontrolného výboru. Tiež sa chcem poďakovať našej pani tajomníčke Mgr. Darine Matejovej a vedenie kancelárie SKP a tiež pani Zlatici Dobšovičovej za spravovanie našich financií. Za seba vám chcem oznámiť, že v budúcom volebnom období budem rád kandidovať za delegáta Snemu SKP.

Martin Miler

Návrat hore