Nové kluby

Snem Slovenskej komory psychológov na svojom riadnom zasadnutí 1.12. 2017 v Žiline uznesením zrušil kluby v pôvodnej štruktúre a rozhodol o zriadení klubov:

  • klinickej psychológie
  • poradenskej psychológie
  • pracovnej a org. psychológie
  • dopravnej psychológie
  • psychoterapie
  • liečba závislostí
  • kríza a trauma
  • neuropsychológia
  • psychologická sexuológia
  • supervízia

Téma psychodiagnostiky bude riešená v rámci prac. skupín jednotlivých klubov.

Pravidlá klubov pripravuje prezidentka Slovenskej komory psychológov, kluby budú iniciované po schválení pravidiel klubov Radou SKP v 2. kvartáli 2018.

Návrat hore