Autorské dielo kolegyne dr. Oľgy Kostelníkovej: SPRACOVANIE BLOKÁD NA CESTE ZA PLNÝM POTENCIÁLOM...

Dávame do pozornosti e - knihu:
OĽGA KOSTELNÍKOVÁ: SPRACOVANIE BLOKÁD NA CESTE ZA PLNÝM POTENCIÁLOM ĽUDSKEJ DUŠE

Kniha je určená pre psychologických poradcov, psychoterapeutov, koučov... pre jednotlivcov aj pre páry.
Link: https://www.martinus.sk/?uItem=775371

Kniha sa predáva aj v kníhkupectvách: i Bookstore, e Reading, ART FORUM, bux.sk, UNIKNIHY.sk

Pár slov od autorky:
„Kolegyne a kolegovia, chcem sa podeliť s mojou dlhoročnou prácou, ktorá má nielen praktický ale aj skromný teoretický a metodologický rozmer. A popravde aj veľmi jemne pridaný duchovný rozmer.
Nestaviam na zelenej lúke, to sa hádam už ani nedá. Mojou veľkou inšpiráciou je Stephen Johnson, Mery Tony z bardov Karen Horneyová, Alfred Adler a Carl Rogers. Z nepsychológov Bruce Lipton, Joe Dispenza. Áno, spájam psychoanalýzu s humanistickými smermi a s novodobými vedeckými poznatkami o ľudskej podstate a mysli. Vždy som cítila silnú potrebu spájať zdanlivo protikladné prístupy do celku, pretože som vnímala, že každý sám o sebe je len jedným pólom spektra.
Teoreticky a metodologicky považujem za veľmi cenné držať sa neustále základných vývinových potrieb človeka a súčasne základných podmienok kreovania ľudskosti. Ponúkam ich prehľad a aplikáciu. Prakticky je prístup, ktorý som nazvala analyticko – integrujúci založený na dvoch etapách. Prvou je empatické sprevádzanie zážitkom a náhľadom na životný scenár klienta, ktorý utvoril v detstve, najmä na jeho protirastové zacyklenia. Druhou je empatické a veľmi úctivé sprevádzanie do ponorenia v tzv. koreňových spomienkach, zážitkoch klienta, s cieľom emocionálne a mentálne prepracovať zážitky tak, aby sa uvoľnil potenciál rastu ľudskosti – rastu osobnej kompetencie, sily, múdrosti a radosti. Ako povedal jeden môj klient: Ja som vytvoril nový zážitok, novú „spomienku“, je v nej to pôvodné ale aj dôležitá zmena, ktorá jej vzala bolesť a dodala silu.
Kniha obsahuje množstvo kauzistických ukážok mojej práce so spomienkami klientov, a to individuálnych aj párov. Kniha tiež obsahuje vo formáte PDF aj kopírovateľné diagnostické, metodologické i terapeutické pomôcky.
Teším sa, že uzrela svetlo e-sveta. V tom svete je veľa miesta, veľa všakovakých počinov, verím, že si v ňom nájde svoje miesto, či miestečko.... Pozývam Vás navštíviť ju, pravdaže som ju napísala pre niekoho z Vás, možno práve pre Vás...“Návrat hore