Custom Properties Search

Legislatíva2
Vzdelávanie2
Klinická psychológia2

PRIESKUM V OBLASTI PSYCHODIAGNOSTIKY – ĎAKUJEME ZA VYPLNENIE

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia,

11.11.2021 sme definitívne ukončili prieskum vašich skúseností, názorov a potrieb ohľadom psychologickej diagnostiky v podmienkach SR.

Ďakujeme všetkým z vás, ktorí ste sa zapojili!

Na spracovaní množstva podnetov, ktoré ste poskytli, intenzívne pracujeme a postupne budeme zdieľať bližšie informácie.
Podľa predbežných výsledkov je počet zapojených vyšší ako sme pôvodne očakávali, celý dotazník vyplnilo až 819 psychológov zo všetkých rezortov, viac ako 1000 z vás vyplnilo aspoň úvodné časti prieskumu.

Predbežný prehľad o zapojení sa psychológov nájdete na www.komorapsychologov.sk v časti DOKUMENTY/PROJEKT ROZVOJA PSYCHODIAGNOSTIKY: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=28:projekt-rozvoja-psychodiagnostiky&Itemid=61

20211114_podakovanie_data o zapojeni (119.07 kB)

Z výsledkov a analytického výstupu prieskumu 17- členná pracovná skupina zo všetkých oblastí psychológie získa cenné informácie pre rozhodovanie o tom, ktorým psychodiagnostickým metódam, za akým účelom a v akých oblastiach sa potrebujeme venovať. Bližšie informácie o výsledkoch, ďalšom postupe a možnostiach zapojenia sa do procesu štandardizácie a validizácie metód budeme zasielať v roku 2022.

V závere si dovolím ešte raz poďakovať všetkým kolegom zapojeným do tvorby prieskumu (doc. Hajdúk, prof. Halama, prof. Heretik, Mgr. Klimová) a rovnako všetkým tým, ktorí ho vyplnili.
Oceňujeme a podporujeme záujem zapojených kolegýň a kolegov o to, aby sme disponovali lepšími, pracovnými nástrojmi na úrovni aktuálneho vedeckého poznania, čo je jedným z cieľov prebiehajúceho projektu. Hlavným naším cieľom naďalej zostáva skvalitňovanie psychologických služieb poskytovaných všetkým našim klientom.

Mgr. Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.
Návrat hore