Vyhláška č. 413/2010 Z.z.

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. októbra 2010, Čiastka 157
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z.

Návrat hore