Informácia pre držiteľov licencie L1A

Dovoľujeme si upozorniť držiteľov licencii L1A, aby na všetky dokumenty, najmä pri dokladoch o  vyšetrení žiadateľov a zdržiteľov zbrojných preukazov a vodičských preukazov, uvádzali číselný kód poskytovateľa toho zdravotníckeho zariadenia, v  ktorom psychologické vyšetrenie vykonali. Držitelia licencii L1A nemajú vlastné zdravotnícke zatriadenia a psychologickú činnosť môžu vykonávať iba u toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý splňa všetky podmienky zákona č.578/2004 Z.z. a jeho následných noviel.

Návrat hore