Informácie pre dopravných psychológov

Vážení kolegovia,

od 01.01.2014 nadobudla účinnosť novela zákona 8/2009 a Vyhlášky 9/2009, ktorá uvádza do praxe významnú zmenu pre dopravných psychológov . Zákon i vyhláška ukladajú povinnosť dopravnému psychológovi zasielať vydané doklady o psychickej spôsobilosti a o podrobení sa psychologickému poradenstvu orgánom PZ. Policajné prezídium SR poskytlo SKP kompletný adresár dopravných inšpektorátov, na ktoré je možné doklady zasielať.

Kraj Okresné riaditeľstvo PZ Adresa
Bratislavský Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I Sasinkova 23, 812 13 Bratislava
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II Osvetová 4, 827 49 Bratislava
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave III Vajnorská 25, 832 56 Bratislava
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave IV M. Sch. Trnavského 1, 844 22 Bratislava
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave V Nám. Hraničiarov 1/b, 852 42 Bratislava
Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku Šenkvická 14, 902 01 Pezinok
Okresné riaditeľstvo PZ v Senci Holého 8, 903 01 Senec
Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách Zámocká 5, 901 01 Malacky
Trnavský Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave Starohájska 3, 917 01 Trnava
Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede Muzejná č. 231/6, 929 24 Dunajská Streda
Okresné riaditeľstvo PZ v Galante Hlavná ulica 13, 924 52 Galanta
Okresné riaditeľstvo PZ v Senici Moyzesova 1, 905 01 Senica
Okresné riaditeľstvo PZ v Skalici Nádražná 975, 909 01 Skalica
Nitrianský Okresné riaditeľstvo PZ v Nitre Nábrežie Mládeže 1, 950 08 Nitra
Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne Pohraničná 8, 94576, Komárno
Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach Ul. Ľudovíta Štúra 51, 93403 Levice
Okresné riaditeľstvo PZ v Nových Zámkoch Bratov Baldigáriovcov 7, 940 91 Nové Zámky
Okresné riaditeľstvo PZ v Šali Hlavná 2, Šaľa
Okresné riaditeľstvo PZ v Topoľčanoch Nám. Ľ. Štúra 1738/1, 95501, Topoľčany
Trenčianský Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne Kvetná 7, 911 42 Trenčín
Okresné riaditeľstvo PZ v Novom Meste nad Váhom Ul. Hviezdoslavova 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Okresné riaditeľstvo PZ v Bánovciach nad Bebravou Školská 769/27 , 957 01 Bánovce nad Bebravou
Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi M.Mišíka 11, 971 66 Prievidza
Okresné riaditeľstvo PZ v Partizánskom Februárova 651 / 7, 958 01 Partizánske
Okresné riaditeľstvo PZ v Považskej Bystrici Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica
Banskobystrický Okresné riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica
Okresné riaditeľstvo PZ v Brezne Mostárenská 13, 977 03 Brezno
Okresné riaditeľstvo PZ v Lučenci Tuhárske námestie 12, 984 01 Lučenec
Okresné riaditeľstvo PZ v Rimavskej Sobote Ul. Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota
Okresné riaditeľstvo PZ v Revúcej Priemyselná 305/9, 050 01 Revúca
Okresné riaditeľstvo PZ vo Veľkom Krtíši Banícka 20 , 990 16 Veľký Krtíš
Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene Ul. Švermova 1900/4, 960 01 Zvolen
Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom Ul. Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom
Žilinský Okresné riaditeľstvo PZ v Čadci Palárikova 977/25, 022 01 Čadca
Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne Bysterecká 2067/5, 026 01 Dolný Kubín
Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši Ul. Komenského č. 841, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo PZ v Martine Komenského 2, 036 48 Martin
Okresné riaditeľstvo PZ v Ružomberku Námestie Slobody 2, 034 01 Ružomberok
Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline Kuzmányho 26, 010 75 Žilina
Košický Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach Rampová 7, 040 81 Košice
Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach Hollého 46, 071 01 Michalovce
Okresné riaditeľstvo PZ v Spišskej Novej Vsi Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves
Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava
Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove M. R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov
Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach - okolí Trieda SNP 35, 041 02 Košice
Prešovský Okresné riaditeľstvo PZ v Prešove Vajanského 32, 080 01 Prešov
Okresné riaditeľstvo PZ v Poprade Alžbetina č. 5, 058 01 Poprad
Okresné riaditeľstvo PZ v Humennom Nemocničná 1, 066 01 Humenné
Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove Partizánska 42, 085 01 Bardejov
Okresné riaditeľstvo PZ vo Vranove nad Topľou Námestie slobody 5, 093 21 Vranov nad Topľou
Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku Sovietskych hrdinov 200/35, 089 01 Svidník
Okresné riaditeľstvo PZ v Starej Ľubovni Okružná 25, 064 01 Stará Ľubovňa
Okresné riaditeľstvo PZ v Kežmarku Nižná brána 6, 060 01 KežmarokKonkrétne zmeny, ktoré uvedený zákon prináša nájdete v tomto článku Informácia pre dopravných psychológov - zmeny od 1.1.2014 (prístupné len pre členov SKP).

Návrat hore