Štatút SKP

{phocadownload view=file|id=8|target=s}

Posledná úprava Streda, 15 Február 2012 21:07

Základné dokumenty SKP

dokument

Činnosť Slovenskej komory psychológov sa riadi na základe nasledujúcich dokumentov:
{phocadownload view=file|id=8|target=s}
{phocadownload view=file|id=25|target=s}
{phocadownload view=file|id=26|target=s}
{phocadownload view=file|id=27|target=s}
{phocadownload view=file|id=28|target=s}

Posledná úprava Streda, 25 Január 2012 16:00

Štúdium psychológie v SR

Štúdium psychológie


Štúdium psychológie v Slovenskej republike je možné absolvovať na verejných alebo súkromných...

Posledná úprava Pondelok, 25 Apríl 2022 14:36

Čítať celý článok...

Orgány SKP

klimova

Orgány komory sú volené snemom komory každé štyri roky.

Snem Slovenskej komory psychológov – najvyšší orgán komory

Prezident: štatutárny zástupca komory: Mgr. Eva Klimová

Prezídium - výkonný orgán komory
Mgr. Eva Klimová Prezidentka

width="65"

Viceprezident

Viceprezident

Rada SKP - riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory psychológov:

PhDr. Jaromíra Jánošková

Mgr. Eva Klimová

Mgr. Nina Letková

Mgr. Štefan Vanko, PhD.

PhDr. Peter Sabol

Kontrolný výbor SKP - kontrolný orgán komory

Mgr. František Nociar

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Mgr. Martina Bottová

Mgr. Norbert Uhnák

Ivica Uhríková, MSc.

Disciplinárna komisia SKP - etický a disciplinárny orgán komory

PhDr. Mgr. Alena Heřmánková

PhDr. Hana Ščibranyová

PhDr. Iveta Šefarová, PhD.

Mgr. Petra Zemanová

PhDr. Miroslava Bruncková

Posledná úprava Pondelok, 31 Október 2022 09:36

Kontakt

kontaktujte nás

Slovenská komora psychológov

Vajnorská 1
831 04 Bratislava
Tel. 00421 02 4363 0699


Nájdite nás na mape.

Posledná úprava Piatok, 12 Január 2018 00:53

Viac článkov...

Návrat hore