Elektr. preukaz zdr. pracovníka - možnosť požiadať o vydanie i na prac. Sl. pošty od 19.06.2017

Vážené kolegyne a kolegovia, dovolíme si upozorniť, že psychológ ako zdravotnícky pracovník je v zmysle novely § 15 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 31. októbra 2017. Formulár žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je možné podať: - vyplnením a odoslaním predpísanej žiadosti podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP) zaslanej prostredníctvom portálu ÚPVS na NCZI - osobne na pracovisku NCZI (priamo na mieste zdravotnícky pracovník vypíše žiadosť, počas pracovných dní od 09:00 do 16:00) - od 19.06.2017 je možné o ePZP požiadať na IOMO pracovisku Slovenskej pošty, čo je odporúčané ako najefektívnejšia možnosť, nakoľko žiadosť bude skontrolovaná pracovníkom Slov. pošty link pre informácie, žiadosti a postup vypĺňania žiadosti: http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Certifikacna_autorita_NZIS/Stranky/default.aspx Prezentáciu nájdete v časti tejto DOKUMENTY tejto web stránky. Prezídium SKP