Smútočné oznámenie

Dňa 14.11.2020 nás navždy opustila kolegyňa PhDr. Magdaléna Annerová z ambulancie v Žiari nad Hronom.

Pani doktorka celý život venovala pomoci iným, najprv ako zdravotná sestra a riaditeľka detských jaslí, neskôr ako psychologička v PN Kremnica, kde dlhodobo pomáhala najmä pacientom so závislosťami. Následne pôsobila vo svojej ambulancii v Žiari nad Hronom, kde sa až do poslednej chvíle venovala pacientom, ktorí na ňu budú spomínať ako na empatickú, vľúdnu doktorku, u ktorej našli porozumenie, dobrú radu i bezpečný priestor na zdieľanie svojich starostí.

Česť jej pamiatke. S úctou spomíname,

Rada SKP