UZNESENIE VLÁDY SR č. 1 zo 6. januára 2021 - Informácia i ku územnému obvodu okresu Nitra

Do pozornosti dávame:
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18963/1

Vestník Vlády SR: VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zo 04.01.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_1_2021.pdf