Legislatíva

Komora pri vybavovaní sťažností postupuje v súlade:

Disciplinárny poriadok Slovenskej komory psychológov.pdf 

Pokiaľ je podnet príslušný Slovenskej komore psychológov, podnet rieši Kontrolný výbor Slovenskej komory psychológov, ktorý v zákonom stanovených lehotách vyrozumie sťažovateľa.