Pomoc existuje

Ktorý odborník mi pomôže?  

Ktorého psychológa navštíviť? 

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Linky pomoci.pdf

1 Linky pomoci 

Upozornenie pre verejnosť: 

Pri nahlasovaní údajov je potrebná čo najvyššia presnosť, aby pomoc prišla včas a na správne miesto. 

Údaje nahlasujte podľa usmernenia operátora. 

Poplašným volaním, ktoré neodôvodnene blokuje tiesňovú linku môžete ohroziť život niekoho, kto pomoc skutočne potrebuje! 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
jednotné európske číslo 

112
Na spoločnú tiesňovú linku 112 sa dovoláte i v zahraničí, nakoľko ide o tiesňovú linku danej krajiny hlásenie je potrebné podať v úradnom jazyku danej krajiny, zvyčajne i v anglickom jazyku.

Zásady správneho poskytovania informácií pri volaní na číslo tiesňového volania 112 

  1. Čo sa stalo (druh udalosti, aké sily a prostriedky je potrebné vyslať)
  2. Kde sa stalo (obec, objekt, lokalita, okres, kraj) 
  3. Komu sa stalo (postihnutí, poškodenie majetku, ohrozenie životného prostredia) 
  4. Kedy sa stalo (dátum a čas) 

Poskytnutie ďalších doplnkových informácií (identifikácia kto volá, uvedenie telefónneho čísla pre spätné volanie). 

Videá ako poskytnúť prvú pomoc

Tiesňové číslo POLÍCIA 

158

HASIČI

150

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

155

MESTSKÁ POLÍCIA

159

HORSKÁ SLUŽBA

18 300

LINKA ZÁCHRANY

0850 111 313
lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM 

02 5477 4166
Pri podozrení na intoxikáciu (otravu) po zavolaní záchrannej služby v prípade potreby zavolajte na  toxikologické centrum,  rýchla odborná rada toxikológov môže poškodenému zachrániť život a často je potrebné konať pred príchodom záchrannej služby. 

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
(AIR TRANSPORT EUROPE) 

18 155

SOS LINKA NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI 
(diaľničná patrola) 

0800 100 007
https://www.ndsas.sk/
pomoc motoristom v núdzovej situácii na diaľnici a rýchlostnej ceste na Slovensku diaľničnou patrolou 365 dní 24 hodín denne (okrem úseku PRIBINA) 

SOS CENTRUM MONITOROVANIA DOPRAVY  R1  – PR1BINA

0800 333 333
Pomoc motoristom v núdzi na úseku: Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce a severný obchvat Banská Bystrica

Linka Detskej Istoty

0907 401 749
www.linkadeti.sk/poradna
pracovné dni 8:00 – 20:00, skype: linkadeti

Dobrá linka

e-mailová poradňa: https://dobralinka.sk/emailova-poradna/
četová poradňa: https://dobralinka.sk/chatova-poradna/
videoporadňa:  https://dobralinka.sk/videoporadenstvo/ 

psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením 

Senior linka

0800 172 500
https://www.forumseniorov.sk
linky pre dospelých, obete trestných činov, špecializované kontakty pomoci a tiesňové linky

Linka Dôvery Nezábudka (Liga za duševné zdravie)

0800 800 566
https://linkanezabudka.sk/
nonstop, e-mail poradňa – do 48 hod. 

Krízová linka pomoci pre psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou Covid-19 

0800 500 333
https://www.krizovalinkapomoci.sk
nonstop e-mailová, četová a videoporadňa

Poradne pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa

116 111
http://www.ldi.sk/dospeli/rodicovska-linka
v čase od 13:30 -19:30, štvrtok a sobota: soc.-právna poradňa,
streda: psychologická poradňa 

Linka pre hľadané deti 

116 000
Nonstop 

Linka pomoci pre deti a mladých ľudí

116 111
Nonstop

Linka detskej dôvery

0907 401 749 
pracovné dni 8:00 – 20:00, skype: linkadeti 

Linka pomoci pre mladých ľudí

116 111
Nonstop

Národná linka na podporu duševného zdravia

0800 193 193 
pondelok – piatok 14:00 – 22:00, sobota – nedeľa 10:00 – 18:00 

Linka nádeje (FN L. Pasteura Košice) 

055 644 1155 
055 622 2323 
pondelok – štvrtok 8:00 – 19:30, piatok – nedeľa nonstop 

Chuť žiť – pomoc pri poruchách príijmu potravy 

0800 221 080 

Onkoporadňa Liga proti rakovine

0800 118 811 

Linka pomoci pre rodičov (VÚDPaP) 

0910 361 252 

Linka pomoci pre problémy s hraním 

0800 800 900

Krízová linka pri závislostiach (Budúcnosť) 

0908 929 103

Otvorené srdce – anonym. tel. poradenstvo pre závislých 

0908 929 103 

Linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti 

0800 191 222 

Krízová SOS linka Aliancia žien Slovenska 

0903 519 550

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 

0800 212 212 

Pomoc obetiam násilia 

0800 11 321 
0944 254 405 

Linka pomoci pre deti a mladých ľudí́ 

116 111 

Linka pre hľadané deti 

116 000 

Poradne pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa 

116 111

Odpíšeme Ti 

ovce.sk 

VIAC AKO NICK 

KYBERŠIKANOVANIE.sk 

Pomoc pre seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, deti a mládež pri sociálnej izolácií

Bezplatné dlhové poradne

Internetová́ linka dôvery pre mladých

Informačné kancelárie pre obete trestných činov MV SR 

2 Pomoc obetiam násilia

bezplatná non-stop linka

0800 212 212

bezplatná linka

0800 300 700
tyranie@genpro.gov.sk

OZ Šanca pre nechcených

0905 888 234
0905 511 512
bzd@centrumslniecko.sk
pondelok-piatok
8:00 -18:00

Áno pre život n.o.

0800 120 024
bezplatná non-stop linka
0903 519 550
http://www.alianciazien.sk
0850 111 321
info@pomocobetiam.sk
linka@pomocobetiam.sk
http://pomocobetiam.sk
volajúci platí polovicu miestneho poplatku

On-line poradňa

https://bezmodrin.sk
pondelok – nedeľa 7:00 -24:00
On-line poradňa
Užitočné linky
Zoznam poradenských centier
Oznam krízových centier

Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie

0800 212 212

Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska

0903 519 550
alianciazien@alianciazien.sk
poskytuje poradenstvo a pomoc obetiam násilia

Poradenské centrum Alej (Bratislavský kraj)

0911 417 778
alej.poradenskecentrum@gmail.com

Centrum Slniečko (Nitra)

0917 545 808
poradna@centrumslniecko.sk

Bezpečný ženský dom Dúha

0915 166 663
0918 824 247
bzd@domovduha.sk

Bezpečný ženský dom Brána do života

0915 439 245
pomoc@branadozivota.sk

Poradenské centrum Náruč Žilina

0918 185 576
poradnazilina@naruc.sk

Poradenské centrum Náruč Čadca

0907 840 552
poradnacadca@naruc.sk

Bezpečný ženský dom Luna v Trenčíne

0918 312 908
krízová linka non-stop
poradnaluna@gmail.com

3 Pomoc pri závislostiach

Toxilogická informačná služba

02 5477 4166
non stop linka
24 – hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách

Bezplatná anonymná Linka pomoci pre problémy s hraním

0800 800 900
pondelok – piatok 9:00 – 17:00 hod.
v čase od 9:00 do 17:00 vždy k dispozícii terapeut, mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.

Linka pomoci fajčiarom

0850 111 682
Pracovné dni 17:00 – 19:00
Quitline – interaktívna pomoc a poradenstvo pri odvykaní od fajčenia

Centrá pre liečbu drogových závislostí Bratislava

Centrá pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

Centrá pre liečbu drogových závislostí Košice

Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí – Predná Hora

Špecializovaná nemocnica, Centrum pre liečbu drogových závislostí s.r.o. Žilina

Centrum pre liečbu drogových závislostí CPLDZ Rieka s.r.o.

043 / 42 95 071
rieka.liecebna@gmail.com

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok – Klinika drogových závislostí

Psychiatrická nemocnica Hronovce

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

4 Informačné linky pri niektorých ochoreniach

Chuť žiť

bezplatná linka pomoci – 0800 221 080
pondelok a streda: 10:00 – 18:00 
utorok, štvrtok a piatok: 10:00-16:00
pomoc pri poruchách výživy

Liga proti obezite

0850 111 919
http://www.lpo.sk/

Alzheimerova choroba

Dieťa s DMO

SPOSA Bratislava (autizmus)

Liga proti rakovine

Infolinka  pre onkologické ochorenia hrubého čreva, konečníka  a tráviaceho traktu

0800 800 183
pondelok – piatok
8:00 – 16:00
Infolinka Národného onkologického ústavu Bratislava

Linka pomoci AIDS

02 444 54 721

Linka dôvery a prevencie AIDS

02 54 77 41 44

5 Psychiatrické liečebne

Detská psDetská psychiatrická liečebňa, n. o. Hraň

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Psychiatrická liečebňa Sučany

Psychiatrická nemocnica Hronovce

Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya Kremnica

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

6 Iné dôležité linky

Linka dôvery na prevenciu v oblasti siekt

0907 409 294
Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, o.z. Banská Bystrica

Linka na pomoc bezdomovcom  Bratislava

0907 733 388
Pondelok – sobota od 17.00 do 22.00
Linka nenahrádza záchrannú službu a políciu

Infolinka proti rasizmu

02 16 356

Infolinka nielen o adopcii

0907 80 80 80

Informácie o nebezpečných výrobkoch

0850 111 937

Linka dôvery Ministerstva vnútra SR

02 555 71 110
nonstop
poradenstvo, ak si myslíte, že vyšetrovateľ / polícia nepostupovali správne

Centrum Slobody zvierat

02 16 187

Linky dôvery pre homosexuálne orientovaných občanov

02 / 55 42 11 02
02 / 44 25 38 88