Slovenská komora psychológov

Oznam - prevádzka kancelárie SKP

Upozornenie: Kancelária SKP je od 16.07.2022 do 27.07. 2022 z prevádzkových dôvodov a čerpania dovolenky uzatvorená a v danom čase nie je možné preberať poštu, t.j. doporučené zásielky. Požiadavky na registrácie a vydanie rozhodnutia budú realizované od 01.08.2022. V nevyhnutnom prípade (potreba účasti SKP na pracovných stretnutiach a pod.) sa s požiadavkami môžete obrátiť na viceprezidenta Mgr. Pavla Zámečníka - tel.: 0910 105 925, e-mail: zamecnik.pavol@gmail.com povereného zastupovaním prezidentky SKP... Čítať celý článok...

Výklad snov pre psychológov a psychoterapeutov v praxi, 24.06.-25.06.2022, Bratislava

Výklad snov pre psychológov a psychoterapeutov v praxi 24.06. - 25.06.2022 Bratislava, Pražská 11 Organizátor: PhDr. PaeDr. Dušan Fábik, PhD. Kontakt: +421 949 033 862, fabik7@uniba.sk Počet pridelených kreditov: 12 Seminár predstaví špecializovaný prístup analýz snov vyplývajúci z aktuálnych vedeckých poznatkov z teórií snívania. Spomenutý koncept sa primárne zameriava na prácu so snovými emóciami, vďaka čomu je klient schopný rýchlo nahliadnuť do významu sna a nájsť súvislosti s bdelým... Čítať celý článok...

XXXIII. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia 2.-3.júna 2022 Bratislava

XXXIII. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia 2.-3. jún 2022 Bratislava Organizátor: Slovenská psychoterapeutická spoločnosť Milé kolegyne a kolegovia, priatelia psychoterapie, srdečne Vás pozývame na XXXIII. Česko-slovenskú psychoterapeutickú konferenciu, ktorá sa bude konať v dňoch 2. a 3. júna 2022 v Bratislave. Konferenciu organizujeme v tzv. hybridnej forme- online/ Sorea Regia Bratislava. Téma konferencie: Frustrácia ako výzva. Maxim. počet kreditov za účasť: 12 Všetky... Čítať celý článok...

16. ročník LETNEJ ŠKOLY ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGIE: SPRACOVANIE TRAUMY V ŽIVOTNOM ŠTÝLE

2.-5. júla 2022 CHATA UK Modra - PIESOK Letná škola – vzdelávacie podujatie s 16. ročnou tradíciou. Psychologická trauma je duševnou ujmou, ktorá pramení z jednej alebo viacerých udalostí, ktoré sa tak veľmi vymykajú bežnej skúsenosti a sú natoľko stresujúce, že otriasajú základným prežívaním bezpečia a presahujú schopnosť človeka sa s týmito zážitkami... Čítať celý článok...

POMOCNÉ MATERIÁLY PRE PSYCHOLÓGOV A VEREJNOSŤ

Pomocné materiály nájdete v časti DOKUMENTY/NA STIAHNUTIE: http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=30:dokumenty-na-stiahnutie&Itemid=61

Dnes...

Dnes sme sa zobudili do smutného rána. Vojenský konflikt je nielen útokom Ruska proti Ukrajine, útokom na životy občanov Ukrajiny, ale i útokom na pocit bezpečia obyvateľov blízkych krajín. Pocity ohrozenia, hnevu, smútku, strachu, rovnako obavy, úzkosť, zlá nálada a pod. sa môžu prirodzene objaviť u každého z nás. Je to neštandardná situácia a naše reakcie môžu... Čítať celý článok...

Zmeny v podmienkach registrácie v SKP-zrušenie podm. absolvovania prípravy na výkon práce v zdrav.

Dňom 15.3.2022 vstupuje do platnosti novela zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na základe ktorej sa ruší povinnosť absolvovať prípravu na výkon práce v... Čítať celý článok...

Príručka pre zvládanie stresu v ukrajinčine - self pomoc

LINK NA PRÍRUČKU: https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927?fbclid=IwAR3-Uk5Lwl-dc7fVc15FDXanx8vZ1sLDedFLrlhoPQ9kV5F_aEoPk13l1UE potrebné kliknúť na ukrajinskú verziu

novela zákona 578/2004 Z.z. - zrušenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve

Milé kolegyne a milí kolegovia, ďalší z našich cieľov splnený. 17.02.2022 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 578/2004 Z.z.. V rámci schválenej novely bola zrušená povinnosť absolvovať prípravu na výkon práce v zdravotníctve (§ 33 sa vypúšťa odsek 3.). O túto zmenu, ktorá je malým legislatívnym krokom, no... Čítať celý článok...

Stránka 1 z 20

Register

Register vzdelávania

V prípade, že požadujete dáta z registra alebo ich chcete nahlásiť, napíšte na mail: skp.kancelaria@gmail.com

Stránkové hodiny

Úradné hodiny: Kancelária z prevádzkových dôvodov aktuálne uzatvorená, kontaktovať nás môžete e-mailom (uveďte svoju požiadavku), v prípade potreby telefonického kontaktu vás budeme kontaktovať spätne.

mob: + 421 948 228 738
e-mail: skp.kancelaria@gmail.com

adresa kancelárie a adresa pre doručovanie pošty:

Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

vchod do budovy z ulice Májkova 3

V prípade, že nás kontaktujete e-mailom a ste psychológ vedený v registri komory, z dôvodu duplicity mien v registri uvádzajte i svoje registračné číslo v komore v tvare 4D....

V prípade žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám komora informácie poskytuje iba ak je zo žiadosti o poskytnutie informácií podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zrejmé meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.

Reklamované akcie

Žiadne akcie.

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.

Partneri

Návrat hore