Aktuality

Oznámenie o výsledku volieb

Snem Slovenskej komory psychológov na svojom zasadnutí dňa 10.02.2024 zvolil za prezidenta Slovenskej komory psychológov PhDr. Jána Grossmanna. Členom Rady Slovenskej komory psychológov sa stal Mgr. Andrej Zemandl.

Prečítajte si viac

Nadchádzajúce podujatia

There are no upcoming events at this time.

Členstvo v komore

Slovenská komora psychológov aktuálne združuje stovky členov spomedzi odborníkov z klinickej, poradenskej, pracovno-organizačnej a ďalších oblastí psychológie.

Členstvo umožňuje spolupodieľať sa na samospráve komory a ďalšom smerovaní nášho povolania. Prináša so sebou tiež balík benefitov. 

 

Partnerské organizácie