Oznam o konaní Snemu Slovenskej komory psychológov

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia,

dnešným dňom ukončil svoje pôsobenie vo funkcii prezidenta Slovenskej komory psychológov Ing. Mgr. Pablo Mariani, LL.M., MBA. Pánovi prezidentovi ďakujeme za prácu odvedenú pre našu komoru a komunitu, či už vo funkcii prezidenta, ako i v predchádzajúcom období a prajeme mu veľa pracovných a osobných úspechov.

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 10.02.2024 o 13:00 (sobota) sa bude v Bratislave, Gondova 2, na Filozofickej fakulte, v zasadacej miestnosti vedeckej rady G239 konať volebný snem, na ktorom Rada SKP predstaví svojho kandidáta na funkciu prezidenta.

Kandidáta/kandidátku na funkciu prezidenta/prezidentky môžu predložiť členovia komory najneskôr do piatku 9.2.2024 do 12:00 spolu s písomným súhlasom kandidáta/kandidátky a jeho/jej odborným profilom (tlačivo bolo členom SKP zaslané mailom) zaslaním na mailové adresy viceprezidentiek SKP: skp.farkasova@gmail.com, skp.panekova@gmail.com. Dovoľujeme si požiadať o osobnú účasť kandidáta/kandidátky na Sneme 10.02.2024 v Bratislave.

Nakoľko potrebujeme zachovať kontinuitu činností komory a funkčnosť orgánov, dovolíme si delegátky a delegátov Snemu láskavo požiadať, aby si upravili svoj čas tak, aby sa Snemu SKP mohli zúčastniť.

S pozdravom
členovia Rady SKP

Mgr. et Mgr. Monika Farkašová
Mgr. Petra Páneková
Mgr. Slávka Takáčová, Dipl. PW
Mgr. Lenka Haferníková, MBA
Mgr. Dávid Gonda
PhDr. Ján Grossmann