Znalecká akadémia 2024 a Znalecké minimum

Organizátor: Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii       Schválené:   Ministerstvom spravodlivosti SR a Slovenskou komorou psycholóv  (kreditované podujatie)   ODBORNÉ MINIMUM 2024  pre budúcich znalcov 27.– 31. mája 2024 Bratislava Forma:...

Obmedzenie prevádzky kancelárie SKP

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch 01. – 12.03.2024 bude kancelária SKP z prevádzkových dôvodov uzatvorená. Nasledujúcom období bude z personálnych dôvodov (kancelária SKP nemá od 01.03.2024 zamestnancov) chod kancelárie obmedzený. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby...

Informácia ku vzdelávaniu

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,  v poslednom období  evidujeme zvýšenú ponuku vzdelávacích aktivít realizovaných rôznymi organizáciami a vzdelávacími subjektami, ktoré ponúkajú vzdelávanie v diagnostických nástrojoch, poradenských/psychologických metódach,...

Oznámenie o výsledku volieb

Snem Slovenskej komory psychológov na svojom zasadnutí dňa 10.02.2024 zvolil za prezidenta Slovenskej komory psychológov PhDr. Jána Grossmanna. Členom Rady Slovenskej komory psychológov sa stal Mgr. Andrej...