Pomôcka na pridávanie scanov do osobnej karty

V prípade že potrebujete pridať prescanované dokumenty do svojej osobnej karty, je možné postupovať nasledovne:


Pre pridávanie potvrdení o sústavnom vzdelávaní je potrebné sa najprv prihlásiť - v hlavnom menu kliknite na Register .


1. Kliknete na "správa údajov člena"
2. Stránku zrolujte na "sústavné vzdelávanie"
3. Podľa ukážky (obrázok v prílohe) vyplňte najprv Popis vzdelávacej aktivity
4. Po kliknutí na modrú disketu chvíľku počkajte, neklikajte na ňu viackrát, nezatvárajte kartu, musíte chvíľu počkať, aby sa údaje uložili.
5. Následne sa Vám uložený popis ukáže v Zozname záznamov o sústavnom vzdelávaní
6. Ďalším krokom, je nahratie scanu potvrdzujúceho vzdelávaciu aktivitu (druhy obrázok)
7. Pod ponukou "Scan osvedčenej kópie" nájdete tri kolónky, prvá "Sústavné štúdium" tu si nájdete názov vzdelávacej aktivity, ktorej scan idete pridať. V našej ukážke sú to "komorove dni SKP"
8. Následne scan pridáte cez možnosť "prehľadávať" a scan uložíte kliknutím na modrú zemegulu so zelenou šípkou, táto ikona je umiestnená v pravo pod poslednou kolónkou.
9. Znova chvíľku počkajte, neklikajte na ňu viackrát, nezatvárajte kartu, musíte chvíľu počkať, aby sa údaje uložili.
10. Scan sa pridá pod  názov vzdelávacej aktivity formou klikateľného odkazu (oranžové písmo).

Návrat hore