Informácia pre kolegov, ktorí žiadajú o registráciu.

Informácia pre kolegov, ktorí žiadajú o registráciu.
Postup pri registrácii:
1. vyplniť žiadosť a spolu s povinnými prílohami zaslať na adresu SKP (žiadosť nájdete na webstránke komory v časti dokumenty/registrácia)
2. komora spracuje registráciu a zašle potvrdenie o registrácii psychológovi (v prípade, že spĺňa podmienky pre registráciu).
3. zaradenie do špecializačného štúdia rieši psychológ s príslušnou univerzitou (FFUK alebo SZU)
Termíny: napriek tomu, že kancelária ohlásila uzatvorenie od 15.12.2020 do 8.1. 2021, aktuálne spracovávam doručené žiadosti a rozhodnutia budú odoslané najneskôr v pondelok.
Rozumieme záujmu kolegov byť zaradenými do špecializácie od 1.2. 2021, kde registrácia v komore je podmienkou. Dovolím si však požiadať, aby žiadatelia o registráciu boli trpezliví a počkali na doručenie rozhodnutí budúci týždeň a obmedzili žiadosti o prednostnú registráciu, nakoľko pri desiatkach žiadostí tomu nie je možné vyhovieť.
Ďakujem za porozumenie.
Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP