Oznam pre dopravných psychológov

Slovenská komora psychológov aktuálne v decembri odovzdáva zoznam dopravných psychológov vedeniu dopravnej polície Prezídia PZ SR, aby boli všetkým dopravným psychológom umožnené prístupy do online evidencie. 

V prípade, že ste ako dopravní psychológovia komore od vyhlásenia požiadavky v roku 2022 nenahlásili potrebné údaje, komora tých dopravných psychológov, o ktorých má informáciu o skončení certifikačnej prípravy bude kontaktovať.

Postup práce s aplikáciou vám zašleme.

Ďakujeme za spoluprácu Mgr. Eve Krivosudskej, PhD. a Mgr. Eve Klimovej, ktoré sa na tvorbe aplikácie podielali a  psychológom PZ SR,  ktorí ju testujú.

 

za sekciu dopravnej psychológie

Eva Klimová