Odpovede na otázky psychológov k odborným sekciám

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,   na základe zverejnenia odborných sekcií  na web stránke sa mnohí psychológovia dopytujete,  ako budú fungovať sekcie a akú rolu majú kontaktné osoby. Pravidlá sekcií sú zverejnené na web stránke komory. Rovnako ako  ich...

Oznam pre dopravných psychológov

Slovenská komora psychológov aktuálne v decembri odovzdáva zoznam dopravných psychológov vedeniu dopravnej polície Prezídia PZ SR, aby boli všetkým dopravným psychológom umožnené prístupy do online evidencie.  V prípade, že ste ako dopravní psychológovia komore od...

Informácia o sneme

Rada Slovenskej komory psychológov oznamuje členom komory konanie Snemu Slovenskej komory psychológov  08. decembra 2023 od 13:00 hod. (piatok)  Miesto konania: Zasadacia miestnosť vedeckej rady G239, Gondova ulica 2, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v...

Zasielanie upomienok

Slovenská komora psychológov oznamuje, že z dôvodu evidencie neuhradených  finančných záväzkov psychológov voči komore, ktoré dosahujú viac ako 50 tis. EUR bude v októbri 2023 zasielať 1. upomienky a v decembri 2023 zasielať 2. spoplatnené upomienky. Upozorňujeme...