Obmedzenie prevádzky kancelárie SKP

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch 01. – 12.03.2024 bude kancelária SKP z prevádzkových dôvodov uzatvorená. Nasledujúcom období bude z personálnych dôvodov (kancelária SKP nemá od 01.03.2024 zamestnancov) chod kancelárie obmedzený. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby...

Informácia ku vzdelávaniu

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,  v poslednom období  evidujeme zvýšenú ponuku vzdelávacích aktivít realizovaných rôznymi organizáciami a vzdelávacími subjektami, ktoré ponúkajú vzdelávanie v diagnostických nástrojoch, poradenských/psychologických metódach,...

Oznámenie o výsledku volieb

Snem Slovenskej komory psychológov na svojom zasadnutí dňa 10.02.2024 zvolil za prezidenta Slovenskej komory psychológov PhDr. Jána Grossmanna. Členom Rady Slovenskej komory psychológov sa stal Mgr. Andrej...

Oznam o konaní Snemu Slovenskej komory psychológov

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia,dnešným dňom ukončil svoje pôsobenie vo funkcii prezidenta Slovenskej komory psychológov Ing. Mgr. Pablo Mariani, LL.M., MBA. Pánovi prezidentovi ďakujeme za prácu odvedenú pre našu komoru a komunitu, či už vo funkcii prezidenta, ako...